DobroFantH 2006 – Florencia 1478

Podrobné informácie o pripravovanom ďalšom pokračovaní známeho DobroFanthu.

DobroFanrH 2006 je týždňová akcia pre ľudí, čo majú radi fantasy, prírodu, dobrých ľudí a zábavu. Je to voľne organizovaný stanový tábor s množstvom sprievodných akcií. DobroFantH organizujú Tommik, Tardubal, Zsolo a výdatne im pomáhajú Krtko a Vratko.
Vrcholom DobroFantHu je trojdňová LARP hra Florencia 1478.

Na to, aby sa mohol niekto zúčastniť potrebuje splniť tieto podmienky:
1.Musí mať vek nad 15 rokov. Účastníci mladší ako 18 rokov musia mať písomný súhlas svojho zákonného zástupcu.
2.Musí si prečítať pravidlá, porozumieť im a riadiť sa nimi počas celej hry.
3.Musí rešpektovať pokyny organizátorov.
4.Musí mať historicky vyzerajúci kostým, čím krajší tím lepší.
5.Musí zaplatiť účastnícky poplatok (300 SKK).

Ak splní všetky „Musí“ za odmenu zažije tri dni plné zábavy a napätia medzi ľuďmi podobnej krvnej skupiny.

DobroFantH 2006 sa bude konať v termíne od 17.07.2006 do 23.07.2006 v Krásnohorskom Podhradí. Presná mapa a spôsob, ako sa tam dostať bude uverejnený na www.larp.sk. Ubytovanie je vo vlastných stanoch na lúke pri futbalovom štadióne. Toalety a sprchy sú zabezpečené v priestoroch futbalového štadióna. Stravovanie nie je zabezpečené, v blízkosti sa nachádzajú obchody, reštaurácie a pohostinstvá, v stanovom tábore je ohnisko a v blízkom lese je dostatok dreva. Pre veľmi náročných je možné ubytovanie v chatke v kempingu asi 200 m od stanového tábora za cenu približne 150 SKK/noc.

Prihlásiť sa na DobroFantH 2006 môžeš pomocou mailu na varga@antik.sk alebo PMkou Tommikovi alebo Tardubalovi. Bližšie info o akcii sa dozvieš na www.larp.sk , kde budú postupne pribúdať informácie o hre, historické reália a pod. Hráči, ktorí sa prihlásia do 10.06.2006, môžu poslať organizátorom aj predstavu postavy, ktorú by chceli hrať. Po termíne už budeme prideľovať postavy podľa napísaného príbehu bez možnosti voľby.

Časový harmonogram

Časový harmonogram je len orientačný, určite ho ovplyvnia faktory ako je počasie, momentálny počet a stav účastníkov, organizačná pripravenosť jednotlivých bodov programu a pod.

17.07.2006Pondelok – Príchod účastníkov, voľný program.
18.07.2006Utorok – Bojový LARP podkova, kto chce prísť na Podkovu, musí prísť už v pondelok alebo ohľadom postavy už vopred kontaktovať organizátora na adrese vratko.vokal@larp.sk.
19.07.2006Streda – Prideľovanie postáv, vysvetľovanie pravidiel, príprava na hru
20.07.2006Štvrtok- Florencia 1478 – prvý deň
21.07.2006Piatok – Florencia 1478 – druhý deň
22.07.2006Sobota – Florencia 1478 – tretí deň
23.07.2006Nedeľa – odchod účastníkov.

Florencia 1478 – hráčske info

Florencia 1478 je LARP (ak nevieš čo je LARP pozri na hlavnú stránku www.larp.sk alebo http://slad.tolkien.sk) z pseudohistorického prostredia. Vychádza z konkrétnych reálií a udalosti, ktoré sa odohrali vo Florencii, no dej je vymyslený a sú doň pridané mystické a fantasy prvky.
Ako organizátori by sme chceli, aby hráči Florenciu poňali ako hru, kde sa prišli hlavne zabaviť a zahrať. Budeme radi ak strávia 3 dni vo vymyslenom svete, v ktorom zažijú čo najviac zážitkov, stretnú podivné aj menej podivné bytosti a postavy a ak si užijú silný príbeh.
Väčšina postáv má vopred definovanú históriu, schopnosti aj vzťahy s inými postavami. Chceme od hráčov, aby hrali podľa toho. Neurobili sme to preto, aby sme hráčov ochudobnili o možnosť voľby, urobili sme to preto, aby hráči boli obohatení o vzťahy, ktoré by za tak krátky čas medzi sebou nestihli vytvoriť.

Florencia 1478 – dejové info

Zlo je všade na svete. Ruka v ruke s ním kráča utrpenie. Na niektorých miestach je zla pomenej, na iných nadmieru veľa.
Florencia nebola vždy mestom zla. Neustále boje o moc, bezohľadná snaha o zisk, intrigy a zrady sa v nej začali rozmáhať a bujnieť. Zrada plodí zradu, krutosť privoláva pomstu a zlo sa postupne šíri a mocnie.
Lorenzo di Medici ako hlava jednej z najmocnejších rodín v Taliansku túžil po absolútnej moci. Absolútna moc znamená vláda svetská a vláda cirkevná. Preto robil všetky opatrenia, aby za pápeža bola dosadená osoba jemu blízka, najlepšie niekto z jeho rodiny. Lorenzovi protivníci sa spojili a nebáli sa použiť tie najohavnejšie prostriedky – atentát počas Veľkonočnej omše. Zhodou okolností bol zavraždený nevinný Giuliano di Medici, Lorenzov brat, ktorí sa politike vyhýbal.
V meste prepuklo násilie. Mnohí členovia rodiny Pazzi podozrivej zo zosnovania atentátu a ich skutoční či domnelí stúpenci boli zavraždení či zatknutí. Florencia je na pokraji občianskej vojny, po meste patrolujú ozbrojené jednotky Mediciov a mestskej stráže a v noci platí prísny zákaz vychádzania. Každý je podozrivý. Nemať po ruke zbraň znamená riskovať život, no byť videný so zbraňou je dôvodom na zatknutie, mučenie a perzekúciu.
Situácie pred pohrebom Giuliana de Medici je zdanlivo pod kontorlou. Ale tí čo sa na veľkonočnej omši priamo zúčastnili cítia zvláštny nepokoj. Celé mesto akoby potemnelo, sviece svojvoľne zhasínajú aj bez závanu vetra, všade je akosi ticho a mĺkvo. Zvieratá sú nepokojné, ľudia sú nervózni a aj keď je jar, stromy sú akési sivé a bez života. Niektorí vravia, že do mesta prišlo veľké zlo. A iní si myslia, že to zlo privolali sami obyvatelia.
Podarí sa ti proti tomuto neznámemu zlu obstáť?