2% z daní pre OZ Animecrew

Podporte prosím Comics Salón 2008 a IstroCON 2008 vašimi 2% z daní. Pomôžete tak dotiahnuť víziu IstroCONu, ktorú realizujeme. Prispejete tak k ešte lepšej kvalite vášho festivalu.

Občianske združenie Animecrew vzniklo v decembri 2003 za účelom vyvíjania aktivít súvisiacich s fenoménom japonského animovaného filmu (Anime), s ním súvisiacim výtvarným umením (Manga), alebo so samotnou japonskou kultúrou. Jeho členmi sú prevažne mladí ľudia, ktorých tento druh umenia nadchol, zaujímajú sa o neho a chcú aktívne pomôcť pri vylepšovaní neblahej situácie, v akej sa Anime i Manga na Slovensku nachádzajú. Všetky aktivity členov v tomto smere sú na čisto dobrovoľnej báze, bez nároku na odmenu, jednoducho z nadšenia pre toto odvetvie umenia.

Ako budú využité Vaše dane:
združenie má ambíciu pokračovať vo svojej doterajšej činnosti a naďalej ju vylepšovať. Medzi najvýznamnejšie z nich patria:
– Organizácia festivalu Comics Salón 2008 a IstroCON 2008
– Realizácia projektu Comics Salón: COMICS & MANGA BOOK 2 v náklade 1000 výtlačkov.
– Zaobstaranie klubových priestorov pre členov i nečlenov združenia.
– Organizácia premietaní, turnajov, prednášok, besied i workshopov v týchto priestoroch.
– Prevádzkovanie stránky www.animecrew.org a diskusného fóra ako zdrojov informácií o Manga/Anime.

Záruka: OZ Animecrew ručí za transparentnosť a korektnosť hospodárenia združenia. Výsledok našeho hospodárenia, ako aj naše účtovníctvo budú zverejnené v obchodnom vestníku, kde si môžete transparentnosť našeho hospodárenia overiť. Okrem toho sa pri OZ Animecrew jedná o združenie mladých ľudí, ktorí si hovoria kamaráti – sprenevera finančných prostriedkov nebude tolerovaná ani členmi združenia.

Bližšie informácie nájdete na http://www.comics-salon.sk/index.php?page=show&id=104&sk&sk