DbF Infúzia 2008

Autor pojednáva o snahe riešiť a pozdvihnúť LARPy a LARPové dianie na východe.

Rok 2007 ukázal, že je potrebné zvýšiť aktivitu LARPov v Košiciach. Zároveň ukázal, že chýba stredná generácia organizátorov v danom prostredí, prípadne inak formulované, že je ich nedostatok. Zároveň začina hroziť, že prvýkrat v ponovembrovej (rozumej 1989 ) histórii, kôli vyššie popísaným problémom nebude veľká letná hra DobrofantH. A tu si niektorí priaznivci LARPov v Košiciach povedali, že stačilo. Priznávame, že sú v Košickom regióne isté problémy. Vzniká iniciatíva DbF Infúzia 2008.

Čo Vám ponúkneme:
Akcie pod hlavičkou DbF Infúzia 2008 sprostredkujú hry organizátorov z celého Slovenska. Budu vyberané a oslovované už overené organizátorské skupiny a preto bude veľký predpoklad, že akcie na ktorých sa zúčastníte budú kvalitné a plné zážitkov.

Na akciách stretnete množstvo ľudí rovnakej krvnej skupiny a množstvo nových tvárí a nastolíte nové priateľstvá a kontakty.

Hry budú zamerané na zážitky z oblasti fantasy, vampire, postapokaliptiky, či horroru a to všetko podľa toho, ako sa rozhodne pozvaná organizátorská skupina. V daných obdobiach sa môže stať, že nastane aj viacero akcií naraz, všetko závisí na odozve organizátorov a ich vôle.

Ciele iniciatívy DbF Infúzia 2008:
1.) Podporovať doteraz existujúce akcie prípadne plánované akcie aj zahrnutím v reklame na DbF Infúziu 2008. Reklama na DbF Infúziu bude prebiehať celoplošne a lokálne (Košice) na celom Slovensku.
2.) Prispieť k zvýšeniu počtu akcií v Košickom regióne a zväčšiť hráčsku a organizátorskú záklaďňu v Košiciach a teda aj na Slovensku.
3.) Pozývať organizátorov a hráčov z celého Slovenska, prípadne Čiech, do Košíc aby predstavovali a predviedli svoje vlastné hry a projekty a aby mali možnosť hrať hry.
4.) Pripraviť minimálne 4 akcie do roka – Jar, Leto, Jeseň a Zima – navyše k doteraz existujúcim, či plánovaným akciám.

Pripravované akcie:
DbF Infúzia 2008 – Jar:
Ťaženie pre nováčikov (org: Brotherhood of Steel & Sorcery)

DbF Infúzia 2008 – Leto:
Sprievodné akcie k veľkému DbF (zatiaľ nepotvrdené)

DbF Infúzia 2008 – Jeseň:
Sedmohradsko (zatiaľ nepotvrdené) (org: Via Cassa)

DbF Infúzia 2008 – Zima:
Hercules (zatiaľ nepotvrdené) (org: TnT)