Preskočiť na obsah

Nábor SHŠ Corvus Arma

  • by

SHŠ Corvus Arma ale­bo tiež Havrani z Bratislavy si dovo­lu­je upo­zor­niť prí­pad­ných záu­jem­cov na nábor nových členov.
Viac na http://​www​.hav​ra​ni​.sk/​c​o​r​v​u​s​.​htm