Preskočiť na obsah

Pravidlá pre viacdňové vampire larpy

  • by

Kvôli znač­nej „tehot­nos­ti“ toho­to doku­men­tu vám ponú­ka­me tie­to pra­vid­lá na stia­hnu­tie. Súbor je vo for­má­te doc a má 550 kb.