DobroFanth 2009 – legenda pokračuje

Ako každé leto po dlhé roky rokúce je pre Vás aj tento rok pripravený
DobroFanth. Týmto by som rád pozval všetkých priaznivcov LARPu, dobrej
zábavy a dobrodružstva na 18. ročník tejto akcie.

Ako každé leto po dlhé roky rokúce je pre Vás aj tento rok pripravenýDobroFanth. Týmto by som rád pozval všetkých priaznivcov LARPu, dobrej zábavy a dobrodružstva na 18. ročník tejto akcie.

DobroFanth je výnimočný tým, že sa na Slovensku organizuje už od roku 1991 a organizačné žezlo sa prirodzenou cestou presúva od organizátorak organizátorovi. Každý vymyslí niečo nové, vnesie do hry vlastné prvky.DobroFanth samotný je zameraný hlavne na kvalitu. Kvalitu príbehu,prepracovanosť postáv a sveta. Uprednostňujú sa jednoduché pravidláa osobný prístup k hráčom. Organizátori sa snažia dosiahnuť toho, aby sahráč cítil ako súčasť sveta a vedel sa vžiť do svojej postavy. Neexistujúžiadne pevné pravidlá pre vytváranie postáv. Zapojenie do sveta zabezpečuje previazanosť príbehov jednotlivých účastníkov.

Koncept predávania organizačných povinností z organizátora naorganizátora sa u nás skoro nevyskytuje. DobroFanth je však pekným príkladom toho, že aj týmto spôsobom je možné dosiahnuť zachovanie a zvyšovanie kvality hry. Nejedná sa o hru formy Svet, kde každý ročník nadväzuje napredchádzajúci. Každá hra je svojim spôsobom jedinečná. Vďaka tomuto saorganizátorom podarilo neupadnúť do stereotypu a každý ročník môžu začaťs nápadmi, pre ktoré je hranicou iba predstavivosť a fantázia. Taktooslobodení od hraníc príbehu a sveta si každý vytvorí hru, aká mu najviacvyhovuje.

Zjednodušením pravidiel a tvorby postavy je dosiahnuté to, že hráč sanemusí zaoberať tým, ako si zapamätá dlhé pravidlá, ale skôr tým, ako zahrásvoju postavu. Vďaka tomu, že tvorba postavy je individuálna u každéhoúčastníka, odpadá možnosť metaherného špekulovania predvídania akcií inýchpostáv („on je bojovník lvl6 takže má dva úhyby za kolo…“).

DobroFanth je vhodný aj pre začínajúcich hráčov. Organizátori nemajúproblém vziať na hru úplného nováčika. Vďaka tomu, že sa každému hráčoviosobne venujú sa takýto hráč na hre málokedy stratí a stále si nájde svojucestu. Na DobroFanth dokonca niekedy chodia aj rodičia účastníkov a nielenako pozorovatelia ale rovno ako hráči.

Takže aj tento rok sme pre Vás pripravili niečo nové. Tešíme sa, žeuvidíme našich starých známych, ale aj nováčikov a všeobecne každého, kto márád dobrú zábavu.

Info o hre: www.dobrofanth.eu

Autor: Stelmi