Preskočiť na obsah

Stretko pre verejnosť a nováčikov

Dňa 8.12. (sobo­ta) o 10:00 sa v pries­to­roch klu­bu Slniečko (v Petržalke, na Furdekovej 6, blíz­ko Námestia Hraničiarov) usku­toč­ni „Stretko pre verej­nosť a nová­či­kov“ poria­da­né OZ Spoločenstvom Tolkiena, Združením fan­tas­ti­ky. Program bude pozos­tá­vať z pred­ná­sok na rôz­ne témy a krát­ke­ho diva­del­né­ho vystú­pe­nia. K dis­po­zi­cii bude tiež téma­tic­ké občerstve­nie a deba­ty na rôz­ne témy týka­ju­ce sa fan­tas­ti­ky s člen­skou základ­ňou náš­ho združenia.
Všetci ste srdeč­ne vítaní!