Stretko pre verejnosť a nováčikov

Spoločenstvo Tolkiena organizuje Stretko pre verejnosť a nováčikov…

Dňa 8.12. (sobota) o 10:00 sa v priestoroch klubu Slniečko (v Petržalke, na Furdekovej 6, blízko Námestia Hraničiarov) uskutočni „Stretko pre verejnosť a nováčikov“ poriadané OZ Spoločenstvom Tolkiena, Združením fantastiky. Program bude pozostávať z prednások na rôzne témy a krátkeho divadelného vystúpenia. K dispozicii bude tiež tématické občerstvenie a debaty na rôzne témy týkajuce sa fantastiky s členskou základňou nášho združenia.
Všetci ste srdečne vítaní!