Preskočiť na obsah

larp​.sk na predaj

Keďže domá­na larp​.sk je na pre­daj (http://​forum​.slad​.sk/​v​i​e​w​t​o​p​i​c​.​p​h​p​?​f​=​1​4​3​&​t​=​2​133) napad­lo ma kúpiť ju pre komu­ni­tu ako časť por­tá­lu pre verej­nosť (http://​forum​.slad​.sk/​v​i​e​w​t​o​p​i​c​.​p​h​p​?​f​=​6​9​&​t​=​2​135). Záleží však od záuj­mu komu­ni­ty a jej ocho­ty sa na ňu zozbie­rať. Tak sa vyjadrite 🙂