Divadelný mikroworkshop

Pozvánka na netradičnú akciu, kde sa naučíte úvod do hrania a divadelníctva.

Spoločnosť Via Cassa v spolupráci s Danielom „Dandym“ Pikalíkom, študentom nonverbálneho divadla na DAMU v Prahe, organizujú divadelný mikroworkshop so zameraním na pouličné divadlo a komédiu dell arte.

Dátum: 26. decemeber 2007
Čas: 8:00 – 20:00
Miesto: fotografický ateliér Reného Fabiniho v areáli veteriny na Lokomotíve v Košiciach
Cena: 50 Sk

Prihlášky a informácie: madlenak@viacassa.sk

Všetci ste vítaní!