2% z daní pre ViaCassa

Prispejte na činnosť mladého šermiarskeho kolektívu, ktorý sa venuje štúdiu histórie a predvádzaniu šermiarskych a divadelných vystúpení.

Budeme vďační, ak 2% zo svojej dane prispejete na rozvoj mladého šermiarskeho kolektívu, ktorého cieľom je štúdium histórie, nácvik a predvádzanie šermiarskych, divadelných a iných umeleckých vystúpení a podujatí, organizovanie kurzov a záujmových krúzkov, urdžovanie a rozširovanie tradície historického šermu a pouličného divadla v Košiciach a priblíženie bohatej a krásnej histórie tohto mesta verejnosti.

Obchodné meno: Via Cassa, Československej armády 7, 040 01 Košice

Právna forma: Občianske združenie

IČO: 355 66 450

web: www.viacassa.sk