Preskočiť na obsah

Upíří tanec smrti

Zapomeňte na všech­no, co jste si kdy mys­le­li, že víte o Brně. Loňský podzim v jeho zdech zane­chal více stop, než se mùže zdát. Před rokem, v době, kdy všich­ni sla­bo­du­ší zača­li zou­fa­le tlouct o mří­že svých cel, ješ­tě nikdo z komu­ni­ty netu­šil, že to je pou­ze začá­tek. Soukolí, kte­ré měla zùs­tat navěky zrez­lá, jsou nyní v pohy­bu. Blíží se nej­del­ší noci pro spo­leč­nost brněn­ských Rodných.

Máme před sebou sice celé pros­lu­něné léto, ale už nyní vám mohu slí­bit, že jeden z říj­no­vých víken­dù bude vonět čerstvou hlí­nou. Na svo­je hrá­če totiž čeká tře­tí a před­po­sled­ní kapi­to­la kro­ni­ky Stezek krve, ten­tok­rá­te s pod­ti­tu­lem Danse Macabre. Pokud netu­ší­te, o čem je řeč, pŕes­taň­te číst, vypněte počí­tač a uteč­te. Ještě máte šan­ci, že se Rodní nedoz­ví, že o nich víte.

Pokud chce­te vědět více, pak si přeč­těte člá­nek na Larpy​.cz.