Preskočiť na obsah

Piráti na scénu!

Útes před námi. Útééés!“
Kapitán zved­ne hla­vu prá­vě ve chví­li, kdy se ze tmy před pří­dí vyno­ří tma­vý obrys. „Ostře dopra­va, pane McMulligane! Ostře dopra­va! Bocmane! Vemte něja­ký chla­py a ska­sej­te hlav­ní plach­tu! Musíme to polo­žit po vět­ru! Honem, vy čelád­ko líná, nebo je po nás! Jste mořš­tí vlci, u všech pekel! Tak se k čer­tu pohněte!“

  1. červ­na se brněn­ské bez­ba­ri­é­ro­vé divad­lo Barka (či snad lépe bár­ka?) pro­měni­lo v pirát­ský šku­ner Save Margin, kte­rý se obtěž­ka­ný boha­tou kořis­tí vra­cí do své­ho domov­ské­ho pří­sta­vu. Potíž je pou­ze v tom, že mezi pirát­skou šalu­pou a bez­peč­ným kot­viš­těm leží děsu­pl­né úte­sy u sou­os­tro­ví Racka a bou­ře, kte­rá by nahna­la strach kde­ja­ké­mu otr­lé­mu mořs­ké­mu vlku. Cesta do bez­pe­čí tedy roz­hod­ně nebu­de snadná.

Celou repor­táž nalez­ne­te v člán­ku na 
Larpy​.cz
.