Zlúčenie článkotvornej činnosti SLAD.sk a LARP.sk

Dnešným dňom došlo k zlúčeniu článkotvornej činnosti SLAD.sk a LARP.sk, stránka portálu larp.sk je presmerovaná sem. Nedochádza však k zániku larp.sk – čítajte ďalej!

Po dlhej dobe, keď boli články ohľadom LARPov štiepené na dvoch weboch (slad.sk a larp.sk) došlo k spojeniu. Články z larp.sk budú priebežne presúvané na SLAD, pričom stránka larp.sk je presmerovaná na slad.sk.

K zániku portálu larp.sk však nedochádza! Portál bude nadaľej poskytovať podporu LARPom poskytovaním nadštandardného webového priestoru. Všetky podmienky a náležitosti budú zverejnené na hlavnej stránke slad.sk.

Osobne dúfam, že toto spojenie článkotvornej činnosti len prispeje k zvyšovaniu úrovne našich LARPov a informovanosti o nich. Je už len na nás a našej snahe, aby neznamenalo krok späť, ale skok dopredu.