Preskočiť na obsah

Vianočné posedenie

Vážení lar­pis­ti, sko­ro­lar­pis­ti aj nelarpisti,

v sobo­tu 26.12.2009 sa ako kaž­dý rok usku­toč­ní Vianočné stret­ko, na kto­ré vás srdeč­ne pozý­va­me. Stretneme sa v piz­ze­rii Orea v Sučanoch od 11:30.

uda­losť na Facebooku – http://​www​.face​bo​ok​.com/​e​v​e​n​t​.​p​h​p​?​e​i​d​=​1​6​6​3​6​8​1​6​4​627

uda­losť na SLADe – http://​www​.slad​.sk/​f​o​r​u​m​/​v​i​e​w​t​o​p​i​c​.​p​h​p​?​f​=​8​0​&​t​=​3​028

v kalen­dá­ri akcií na SLADe s popi­som ces­ty: http://​www​.slad​.sk/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​?​k​a​l​e​n​d​a​r​=​486

Tešíme sa na Vás!

Zdroj: http://​boss​.larp​.sk/​?​p​=​237