Tordhan – registrácia, pravidlá a termíny

Zdravím vospolok,

pomaly, ale isto sa nám priblížil termín spustenia registrácie na Tordhan 2010. Tento rok bude prebiehať už od počiatku iným spôsobom, než bolo doteraz obvyklé. Registrácia je totiž rozdelená na 3 fázy, pričom v každej fáze sa registrujú rozdielne druhy postáv, majú však rozdielnu možnosť prispôsobiť si svet podľa svojich želaní.

Zdravím vospolok,

pomaly, ale isto sa nám priblížil termín spustenia registrácie na Tordhan 2010. Tento rok bude prebiehať už od počiatku iným spôsobom, než bolo doteraz obvyklé. Registrácia je totiž rozdelená na 3 fázy, pričom v každej fáze sa registrujú rozdielne druhy postáv, majú však rozdielnu možnosť prispôsobiť si svet podľa svojich želaní.

Prvá vlna registrácie bude spustená 15. januára 2010 a potrvá až do 10. februára 2010. S prihliadnutím na proklamovaný záujem o postavy je však pravdepodobné, že skončí výrazne skôr, vzhľadom na množstevné a charakterové obmedzenia pre túto fázu. Postava bude vytvorená za intenzívnej spolupráce organizátora a hráča, pričom jej budú prispôsobené niektoré herné reálie. Pôjde o najvýznamnejšie a najvplyvnejšie postavy na hre a z toho dôvodu si vyhradzujeme právo úzkeho sita na hráčov a ich referencie z doteraz prebehnutých akcií. Vstupné za akciu pre túto vlnu postáv bolo stanovené na 6 EUR.

Druhá vlna registrácie sa spustí 20. februára 2010 až do 15. apríla 2010. V nej sa budú registrovať postavy strednej sociálnej vrstvy, pričom ich vplyv na hru samotnú môže byť výrazný. Postava je vytvorená vyplnením dotazníku na internetovej stránke s nasledujúcou komunikáciou medzi organizátorom a hráčom. Po ukončení tejto vlny registrácie je za pomoci organizátora vytvorená sieť vzťahov a spojení medzi jednotlivými postavami tohto sveta. V druhej “vrstve” môžu svoje postavy hrať hráči s vysokými skúsenosťami, prípadne veľmi dobrými referenciami. Nováčikovia tu budú skôr výnimkou, nie však vylúčenou – podmienenou účasťou na niektorom z workshopov konaných pred Tordhanom 2010. Vstupné pre druhú vlnu registrácie je 5 EUR….

Chceš vedieť viac? Pozri sa sem: http://boss.larp.sk/?p=429