Tordhan 2008 – Prológ

Prológ k piatemu ročníku tradičného pseudohistorického sveta. Akcia určená najmä pre skúsených hráčov poskytuje množstvo progresívnych prvkov a vymožeností, ktoré nikde inde neuvidíte – však pozrite sami.

Na známosť sa dáva, že osvietený a všetkými velebený panovník Ríše Sedalenskej, ako aj všetkých jej teritórií, Jeho Excelencia Zikmund I., sa necháva znať slovom aj skutkami, že slobodu vyznania občanom ríše zaručuje a jej praktikovanie, neodporujúce zákonom a dobrým mravom, legalizovať garantuje. Každý pospolitosti náboženskej predstaviteľ, bez ohľadu na národ, rasu, či titul, má povinnosť voči štátu aj veriacim, aby cirkev svoju na úrade urýchlene uznanou a registrovanou nechal stať sa. Takejto pospolitosti náboženskej náleží platiť cirkevnú daň štátu v stanovenej miere.

Kto by však vyznával a praktizoval vieru svoju inou cestou, prípadne dane krátiť, či neplatiť sa pokúšal, ten právu útrpnému vydaný bez milosti bude a mocou svetskou trestaný sa stane. Štátnych orgánov povinnosťou nechť sa stane, v udržovania práv, slobôd a zákonností zmysle, potláčať akékoľvek prejavy spolkov viery neregistrovaných


Mágia, alebo čarodejníctvo, strigônstvo, bosoráctvo je jedna zo základných foriem osvojovania si sveta človekom, v rámci ktorej človek numinózne a s manipulatívnou snahou prežíva trancendentno.

V magickom prístupe k svetu dominuje tendencia manipulovať silou mysle alebo vôle, čize prostredníctvom zaklínania, modlitieb, amuletov, masiek apod. bez toho však, aby sa na začiatku uvádzali do chodu kauzálne série účinkov. Slovo mágia pochádza z Kublaja. Mágovia tu boli pôvodne príslušníkmi kňažskej kasty.

Podľa moderných znalostí je mágia staršia než animizmus (orientuje sa na neosobné sily) a ide o naivný omyl prvobytného človeka.


Vedomie je základný atribút bdelého života jedinca, v rôznej miere sa vyskytuje aj u vyšších živočíchov. Vedomie integruje rozmanité duševné, či mentálne činnosti (vnímanie, cítenie, vyjadrovanie, pamäť, pozornosť) a do istej miery ich riadi. Je zdrojom vôle a tzv. voľných aktov, rozhodovania a tým pádom aj ohniskom, či stredom osoby jedinca. Podľa najnovších experimentov je nutné pre kontrolu jedinca ovládnuť najmä tento prvok jeho bytia.

V modernom chápaní takmer nahradzuje pojem duše (viz. Pojednanie o podstate, Zherael, str. 614). Vedomie strácame v spánku, pri ťažkých chorobách a pri úrazoch mozgu, čo znamená, že nie je nezávislé na biologickej podstate jedinca.

(výňatok z Všeobecného lexikónu Inštitútu Čiernej Mágie)


Dňa prvého po novoluní začiatkom jesene za započala jedna z najkritizovanejších operácií štátnej správy Sedalenskej ríše po odchode kráľa Radovana V., nazvaná aj „Poner Fin“, ktorá mala znamenať koniec všetkých národnostných problémov v regióne Sedalenskej a Chlimudskej ríše. Spočiatku nezastaviteľná sila vojsk pod vedením Bronibara Drumberga bola vďaka udatnosti všetkých, ktorí bránili svoje domovy zastavená, rozdrobená a zničená…


Proces, verdikt a exekúciu Bronibara Drumberga považuje väčšina pseudoobjektívnych historických a osudopiseckých štúdií za dôsledok ostražitosti štátneho aparátu po skončení vlády Radovana V. Niektoré diela, hlavne beletristickejšieho razenia, prinášajú dokonca nepodložené a navýsosť nereálne hypotézy o osobnom účtovaní vo vysokých kruhoch. Je najvyšší čas priznať pravdu, ktorá je pre každého seriózneho bádateľa úplne evidentná. Gróf Bronibar Drumberg velil operácii „Poner Fin“ štýlom, pre ktorý je označenie totálna nekompetencia a diletantizmus ešte nadmieru ohľaduplné. Napriek tomu, že na začiatku jesene bolo pre účely „Poner Fin“ vyčlenených niekoľko vozov chlimudského zlata a ocele, gróf Drumberg bezdôvodne otáľal prijať razantnejšie kroky a svoje sily rozptyloval v bezvýznamných potýčkach. Pritom sa jeho jednotky dopúšťali neslýchaných ukrutností na civilnom obyvateľstve. Výsledok bol rovnako predvídateľný, ako nevyhnuteľný: ak na začiatku zimy bolo insurgentov ani nie pol tisícky, na jar povstali v podstate všetky menšiny kráľovstva. Spojenec Sedalenskej ríše, náčelník severských orkských kmeňov bol zosadený svojim vlastným synom, prívržencom tvrdej reakcie. Bronibar Drumberg sa v situácii, keď bol nútený čeliť útokom orkov zo severu, trpaslíkom zo západu a v tyle ozbrojenému hnutiu ľudi, zaplietol do neusporiadaných a rozptýlených bojov, v ktorých ho stíhala porážka za porážkou. Tak došlo k zrúteniu plánu operácie „Poner Fin“ spôsobom, ktorý znamenal pre vnútropolitickú aj zahraničnú politiku ríše doslova pohromu.

Drebigh, historik a osudopisec


„Kajajte sa, hriešnici, pretože deň veľkého hnevu sa blíži! Slyšte slová proroka: >>> Svet sa zrazí s nebesami a otvoria sa brány pekelné! Smrť sa bude premávať po kraji a démoni žožerú to, čo prežije! Slnko bude zožrané nebeským vlkom a nastane večná temnota! <<<

Ešte je však čas, hriešnici, zmeniť svoje úbohé životy. Predtým, než príde ďeň večného strachu, budete s úzkosťou v srdci sledovať dvanásť znamení: Brat sa obráti proti bratovi, rodičia zavrhnú svoje deti a deti sa spiknú proti svojim rodičom. Objaví sa jedovatá hviezda šíriaca nákazu medzi ľudom pospolitým bez rozdielu. Mágia čistá, či nečistá zmizne…“


Sedalenská ríša a okolité regióny zaznemanali výraznú hospodársku recesiu, ktorú podľa názorov popredných ekonómov bude problém dohnať ešte niekoľko desaťročí. V kraji začiatkom zimy prestala pôsobiť bežne užívaná mágia vo väčšine podôb, v niektorých pôsobiacich „kumulačne“ sa výrazne oslabila a oslabuje doteraz. Všetky hospodárske odvetia súvisiace s mágiou zápasia s krachom. Ríše Kublaja, Kama Reizei a Bin tangoj zarábajú veľké financie tým, že poskytujú Sedalenu za nemalú odmenu náhrady výrobkov týchto odvetví. Avšak jedna ríša si polepšila tak, ako to nikto nečakal – trpasličie rody v Šedých horách na západe objavili spôsob ako nabiť relatívne bezcenné kryštály mágiou. V súčasnosti je krízový tento stav najmä kvôli tomu, že Šedé hory využívajú tento unikátny artikel na hospodárske oslabenie Sedalenskej ríše ako reakciu na xenofóbnu operáciu „Poner Fin“.


Boli ste skúseným mágom a dnes ste troska?

Máte mnoho rokov skúseností v práci s mágiou, ktoré sú dnes nevyužiteľné?

Potrebujete živiť rodinu a manuálna práca nie je pre vás?

Chcete sa znova cítiť sebavedomo, ako predtým?

Práve pre vás je tu nový a unikátny produkt Šedých hôr – !!! MATÉRIA !!!

Ide o neopakovateľnú kombináciu kryštálov ťažených v tých najčistejších oblastiach Šedých hôr, vysoko kvalitnej mágie a nedoceniteľného umu remeselníkov s niekoľkostoročnými skúsenosťami, bez zbytkových efektov!

Ak si objednáte celý voz, zaplatíte len dva chlimudské denáre za kus!Sedem duší ku Mne smerom,
smerom ku Mne z kameňa,
Štyri živly k mojím vnemom,
nasýťte sa z prameňa,

Jedna myseľ, Jeden kruh
ten to všetko zvládne,
za tým všetkým je Môj duch,
sila vo Mne vládne.