Reštrukturalizácia www.slad.sk

V rámci reštrukturalizácie hlavnej stránky boli zmazané všetky lokalizačné údaje u užívateľov, klanov a akcií. Prosíme zadať nanovo.

V rámci reštrukturalizácie informácií v profiloch bola na HLAVNEJ STRÁNKE kolónka „Mesto“ u všetkých užívateľov, klanov a akcií zmazaná. Prosíme užívateľov, aby si svoj profil podopĺňali a osoby zodpovedné za klany a akcie, aby doplnili lokalizačné info.

Ide o to, aby bolo možné vytvoriť zmysluplné štatistiky na základe mesta, či okresu a aby sme uľahčili vyhľadávanie užívateľov. V poslednej dobe sa začali hromadiť bydliská typu „Gondor“, „Humnianska 123“, „doma pri mame“, „metropola východu“, ktoré su síce poetické a určite aj krásne, avšak znemožňujú akékoľvek snahy o vyhľadávanie, či štatistiku.

Za pochopenie ďakujeme.