Preskočiť na obsah

Čo je to bojovka?

  • by

Bojovka je vlast­ne jed­no­duch­šou odro­dou LARPu, avšak skôr ako o prí­beh a plne­nie zlo­ži­tých úloh tu ide viac-menej o boj ako taký. To zna­me­ná, že ak nemá­te chuť sa celý deň pla­ho­čiť za Svätým grá­lom a máte rad­šej akciu, bit­ky a lie­ta­nie trie­sok, bojov­ky sú pres­ne pre vás.