Čo chceme dosiahnuť?

Čo vlastne chceme celým týmto podnikom dosiahnuť?

Našou hlavnou snahou je zozbierať a usporiadať čo najväčšie množstvo informácii týkajúcich sa LARPov a drevární a v rámci tejto stránky tak prispieť k rozšíreniu povedomia o tomto druhu zábavy na Slovensku. Dúfame, že sa nám tak podarí zvýšiť počet účastníkov na jednotlivých akciách a predovšetkým zvýšiť samotný počet akcií.

Ďalšou našou snahou je napomáhať pri propagácii a organizácii jednotlivých akcií a snažiť sa rozprúdiť diskusie na témy, ktoré povedú k zvýšeniu kvality akcií ako takých.

V rámci našej stránky funguje kalendár LARPov a drevární a je tu možnosť registrácie hráčov, čím chceme napomôcť hlavne organizátorom. Radi by sme na Slovensku vytvorili akúsi komunitu hráčov a organizátorov a zároveň im umožnili jednoduchú komunikáciu medzi sebou.

Musíme si priznať, že naše ambície v tomto smeru sú naozaj veľké (vlastne úplne nehorázne), ale veríme, že spoločnými silami sa nám podarí dosiahnuť všetky naše vytúžené ciele.