Čo je to bojovka a ako to na nej vyzerá?

Bojovka je veľmi špecifický druh LARPu. Cieľom nie je ani tak zabaviť sa pri prežívaní príbehu a osudu nejakej konkrétnej postavy, ale dalo by sa povedať nejakej celej krajiny. Zažiť vojnu, ktorá sa v nej rozpútala, preniesť sa na bojové pole a byť tým 43. vojačikom v druhej bojovej línii zľava. Alebo tým vedľa neho.

Bojovka je veľmi špecifický druh LARPu. Cieľom nie je ani tak zabaviť sa pri prežívaní príbehu a osudu nejakej konkrétnej postavy, ale dalo by sa povedať nejakej celej krajiny. Zažiť vojnu, ktorá sa v nej rozpútala, preniesť sa na bojové pole a byť tým 43. vojačikom v druhej bojovej línii zľava. Alebo tým vedľa neho. Skrátka preniesť sa do sveta, o ktorom si možno čítal, možno videl vo filme či počítačovej hre alebo si si ho vysníval vo svojej fantázii a keď si nad ním chvíľu rozmýšlal, povedal si si “Tak toto by som chcel zažiť.”

A presne o tom je bojovka. Že máš príležitosť tie sny zažiť. Zažiť atmosféru na bojovom poli v krajine z Tvojej obľúbenej knihy, oblúbeného filmu či oblúbenej hry. Byť pri obliehaní jej miest, pri prepadávaní obchodných karaván, objavovaní obrovských pokladov či bájnych zbraní, pri poprave zradcov no v prvom rade v boji za svojho kráľa, cisára, princa, veľmajstra, miestodržiteľa či iného vladára, v ktorého službách bojuješ. Ako bojovník jeho slávnej armády sa pustíš do boja voči nepriteľom a snáď aj vďaka Tebe spoločne vydobyjete slávne víťazstvo :).

Ale nech sme aj trošku konkrétni, pozrime sa ako asi vyzerá svet na bojovke.

Herný svet, národy a rasy v ňom

Herný svet je vlastne krajina, v ktorej sa celý príbeh odohráva, samozrejme na nejakom hernom území, ktoré sa podarilo organizátorom nájsť a na ktorom sa rozhodli svoju bojovku zorganizovať. V tejto krajine sa nachádzajú mestá, veže, bane, hory, rieky a mosty cez ne, tajomné lesy, začarované čistinky, proste hociaké lokality, ktoré majú nejaký zaujímavý význam pre hru. Či už je to mesto ako sídlo kráľa, veža pri rieke ako vojenská pevnosť strážiaca brod cez rieku, jaskyňa v horách ako úkryt draka. Každá z týchto lokalít je istým spôsobom dôležitá a je dobré ju nájsť a vedieť kde sa nachádza. Mnohé herné lokality sú pritom označené špagátmi, na ktorých visia popisy čo sa tam nachádza. V posledných rokoch sa však niektoré významné stavby, kde sa pohybuje najviac hráčov, začínajú stavať z cielt, rôznych vojenských stanov, z dreva a konárov s listami či ihličím.

To, čo má na bojovkách spomedzi herných lokalít ale najväčší význam, sú mestá a veže. V nich totiž armády majú zložené svoje zásoby a náhradné zbrane, v nich sa môžu dobre brániť proti presile nepriateľa a hlavne sa v nich môžu oživovať mŕtvi bojovníci. Na niektorých bojovkách sa dá oživovať aj pri vlajkách, ktoré nesie kapitán, veliteľ, plukovník či iný skúsený bojovník, ktorý je panovníkom poverený viesť jeho armádu. Vlajka vtedy symbolizuje záložné oddiely (napr. 100 vojakov), ktoré ale vzhľadom na počet účastníkov v celej hre nemôžu reálne niekde čakať. Navyše málokoho by sa asi bavilo niekde postávať keď pred ním zúri boj (mŕtvi napriek tomu pri vlajke chvíľu ostať musia – neskôr zistíš, že je to skvelá príležitosť sa vydýchať). Napriek tomu, že takéto vlajky na všetkých bojovkách nie sú, na každej má Tvoja armáda svoje miesto, kde sa oživovať dá. A ak ho je možné stratiť, je dobré si ho aj poriadne chrániť.

Čo sa týka rás a národov, vždy záleží od pravidiel, aké organizátori na daný rok zvolia. Väčšinou sa pokúšajú národy meniť a tak urobiť svoju bojovku zaujímavejšou. Ako celé národy sa na bojovkách už objavili od ľudí všetkých možných kráľovstiev cez elfov, trpaslíkov, hobitov, škretov či škriatkov aj mnísi a čarodejníci rôznych rádov. Sem tam sa ale po lesoch pohybujú aj nejaké tie bandy trollov a zbojníkov. Ak v pravidlách nejaký národ či rasu nenájdeš, zrejme na bojovke nebude vôbec. Niekedy ich však organizátori držia v tajnosti ako prekvapenie, ktoré sa môže na Tvoj oddiel vyrútiť z najbližšej húštiny. Kým na niektorých LARPoch sa dá dohodnúť, že prídeš na akciu za inú rasu ako je v pravidlách, na bojovke to tak väčšinou nie je. Hráči sú tu väčšinou rozdelení do 2 až 10 armád (výnimočné prípady), ktoré sa už ďalej delia akurát tak na oddiely, ktoré sa ale počas hry v rámci spriatelených armád môžu premiešávať.

Ako vyzerá taká armáda a kým v nej môžem byť?

Armáda má na čele svojho panovníka, prípadne generála. On môže mať pod sebou svojich kapitánov a plukovníkov, ktorí mu pomáhajú viesť bojovníkov v boji. Taktiež môžu povyšovať bojovníkom a slávnostne ich pasovať za rytierov. Byť pasovaný za rytiera je nesmierna pocta a treba si ju zaslúžiť. Rozhodne netreba byť sklamaný, ak na svojích prvých akciách pasovaný nebudeš. Rytierom totiž nemôže byť každý a nie každého si v boji dokáže panovník všímať. Na povýšenie netreba len pekne vedieť bojovať a veľa súperov pozabíjať, ale aj byť osobou, ktorá drží rady bojovníkov pokope. Aj dobrí hráči sa dajú totiž poraziť ak sa proti nim postaví zohraná skupina, ktorá drží spolu a navzájom sa v nej hráči chránia. Rytier tiež musí byť autorita, ktorú si spoluhráči vážia a ktorú poslúchajú. A svojho panovníka, či rytiera treba poslúchať! Ak totiž neposlúchneš, môžeš sa voči skupine nepriateľov ocitnúť sám a to len málokto prežije (aj keď vie veľmi rýchlo utekať). Uvedom si, že panovník či rytier nie je ten, ktorý Ťa v boji len buzeruje ale ten, kto Ťa v ňom aj chráni. Tým, že Ti radí ako bezpečne poraziť nepriateľa a pritom neumrieť.

Ak s bojovkami začínaš, zrejme budeš iba radový bojovník, ale o to viac si môžeš vychutnávať boj nakoľko iné povinnosti ako bojovať za kráľa a chrániť ho nemáš. Zrejme prídeš na bojovku s nejakými kamarátmi a s nimi môžeš spoločne bojovať v jednom oddiele pod vedením svojho rytiera, plukovníka, či dokonca samotného kráľa. Ale toho poriadne chráňte, lebo ak kráľ umrie, jeho národ môže pomaly zaniknúť. Minimálne na konci hry môže o víťazstve rozhodovať posledný panovník, ktorý vojnu prežil. Ten totiž so svojimi kapitánmi ľahko obsadí ostatné kráľovstvá, ktoré sa ocitli bez kráľov a skúsených bojovníkov.

Zrejme Ťa bude zaujímať aj koľko bojovníkov je v jednej armáde. Väčšinou sa ich počet pohybuje od 20 do 60. Pritom na bojovkách u nás býva od 80 do 400 hráčov, v zahraničí niektoré bojovky majú nad 1000 hráčov. Minulý rok (2007) zrejme najvyššia účasť u nás bola 235 hráčov.

Kto riadi celú hru? Je to pár osôb ako keď hráme po sieti počítačovú hru?

Na bojovkách je to iné ako v počítačových hrách. Každú armádu síce riadi panovník, no ten sa spolieha na svojich kapitánov a rytierov, ktorí riadia menšie oddiely a panovník sa cez poslov dozvedá čo sa vlastne v tej ktorej časti herného územia odohráva. Kým Ty v hre môžeš dať pokyn oddielu zabiť nepriateľského kráľa, na bojovke to ani zďaleka také jednoduché nie je. Kým sa panovník dozvie o tom, kde sa nepriateľský kráľ nachádza a pošle tam oddiel, môže byť už všetko inak. Navyše na bojovke nemá jednotky, ktoré majú svoj damage a armor, ale máš jednotlivých bojovníkov s ich zbraňami, ich skúsenosťami, ich fintami. Zo začiatku navyše možno Ty budeš ten elf čo zabije tých dvoch škretov a nebudeš sa len zhora pozerať ako to vidíš v počítačovej hre.

To čo sa v knihe ťažko dočítaš, pri pozeraní filmu neprežiješ naplno, je rev armád na bojovom poli. Zbrane dopadajúce na štíty vytvárajú rachot, v ktorom za revu bojovníkov padajú rozkazy, ktoré treba vykonať. Prichádza kráľ do boja a s ním aj nádej. Boj zúri a Ty sa len zázrakom vyhneš otrávenému šípu, ktorý preletí tesne vedľa Teba. No padá Tvoj priateľ a Ty sa ho rozhodneš pomstiť. Kým sa však prebiješ k strelcovi, padáš tiež. Pochopíš, že také niečo si ešte nezažil. Je to niečo iné, atmosféra je iná, to či prežiješ bitku alebo nie záleží len na Tvojich schopnostiach a Tvojom umení. Proti Tebe nestojí 30 rovnakých bojovníkov, ale každý z nich má svoje vlastné schopnosti a vlastné finty, ktorými Ťa môže prekvapiť. Či ich dokážeš s priateľmi poraziť, musíš zistiť sám.

S akými zbraňami sa bojuje? A čo je pri boji dôležité?

Bojuje sa so zbraňami, ktoré spĺňajú podmienky určené v pravidlách a sú riadne schválené organizátormi. Na západnom Slovensku ide prevažne o zbrane z PN trubiek, na severnom a východnom sú povolené aj (alebo len) drevené. Aj keď sú na zbrane kladené vysoké nároky, aby boli bezpečné, neznamená to, že sa nimi nedá ublížiť. Veľa hráčov pri bezpečnej zbrani získava pocit, že ňou nikomu nemôže ublížiť a tak sa ňou oháňajú ako keby záháňali roj včiel, ktorý ich obklúčil. Pritom však veľakrát zasiahnu nezásahové plochy a súperom naozaj ublížia. Stačí trochu viac utiahnuť pásku na meči a už je meč tvrdý a úder s ním bolí aj do zásahovej plochy nieto ešte do tváre, na ktorú sa útočiť nesmie. Pozri si teda vždy pozorne v pravidlách, na ktoré časti tela sa útočiť smie.

Pri boji je nesmierne dôležité si uvedomovať, že IDE O HRU. Áno, počas nej sa síce snažíme zabiť súperovho bojovníka, či kráľa, ale nie hráča samotného. Je rozdiel medzi postavou (bojovník Robin) a hráčom (sused Jano hrajúci bojovníka Robina). Bojovníka Robina kludne poraz, ale Jano nech príde domov živý a najlepšie aj zdravý. Tomu prispôsob aj svoj štýl boja a pokiaľ si nie si istý, či Tvoj útok bude bezpečný, radšej ho nechaj tak. Pri boji si tiež uvedom, že každý má oči vpredu a keď niekoho zatláčaš, upozorni ho na to, že sa môže potknúť a spadnúť. Máš síce právo využiť to, že súpera zatláčate, ale nezabudni na to, že ani Ty by si nechcel hlavou padnúť na ten peň čo je za Tvojim súperom. Taktiež neútoč na hráčov ležiacich na zemi. Môžu byť otrasení po páde a intenzívne trieskanie do nich im určite v danej chvíli nepomôže sa z pádu spamätať. Ak Tvoja postava zomrie, rešpektuj to. V posledných rokoch sa oživovanie tak zrýchlilo, že ani sa poriadne nevydýchaš a máš postavu novú (ak ju získaš na základe platných pravidiel). Určite nikoho v rozhodujúcej bitke nepoteší keď uvidí oddiel bojovníkov, ktorí sa rútia do boja, keď vie, že ich pred pár minútami všetkých s kamarátom porazil. Aj keď víťazstvo nedosiahnete, aspoň na záver nepokazíte hru ostatným a pri skvelých spomienkach zistíte, že to víťazstvo vôbec nebolo to najdôležitejšie. Preto nezabudni, že dodržiavanie pravidiel je potrebné počas celej hry! Pravidlá sa snažia dať rovnaké podmienky pre zábavu každému, pričom ich nedodržiavanie hru ničí.

Možno predošlé riadky vyzerali mierne hrôzostrašne, že sa na bojovkách hrá nebezpečne a podvádza. Oboje však záleží na hráčoch. Posledný rok treba uznať bol v tomto smere naozaj najhorší, ale všetko sa dá zmeniť. Keď sa celé roky dalo bojovať bezpečne, keď sa celé roky hráči navzájom chránili, pomáhali si, pomohli si vstať, keď férovo spolu bojovali a dokázali sa spolu zabávať bez ohľadu na výsledok hry, nie je dôvod, aby to nebolo znovu tak. Mnohí hráči sa dnes snažia pomáhať iným hráčom, učiť ich bojovať, brániť sa, bojovať férovo, lepšie prežívať svoje postavy. Aj keď niekedy musia napomínať svoje okolie, férová hra je potom vždy príjemná pre všetkých. Hádky o tom, kto podvádzal a kto nie dokážu mnohým totíž pokaziť zážitok z celej akcie 🙁 Či Tvoja prítomnosť na bojovkách bude pre celú hru prínosom alebo nie, záleží však už len a len na Tebe…