Lev a ľalia

Pozvánka na dobýjačku hradu bez prvkov fantasy.

Karol, z Božej milosti kráľ Uhorska, Dalmátska, Chorvátska, Bosny, Srbska, Haliče, Vladimírska, Kumánska a Bulharska, všetkým v Krista veriacim, ktorí nahliadnu do tejto listiny, spásu v Spasiteľovi všetkých, nariaďuje Vám Barones et Prelates, rytieri, vojaci, mešťania a všetci koho sa to týka, aby ste sľub do našich rúk zložený pred očami nášho Pána, berúc tak bremä ochrany našej i všetkých našich milovaných poddaných, dodržali a začali hotoviť svoje zbrane proti Matúšovi pánovi z Trenčína, psovi zhýralému, viro cacato, ktorý znovu odtrhol sa z nášho otcovského objatia a plný nadutosti a túžby po svetských bohatstvách pustoší horné kraje svätého kráľovstva uhorského. Prikazujeme Vám teda, aby ste sa v čo najkratšom čase dostavili na hrad Branč, v sprievode svojich verných bojovníkov a aby ste sa službe nevyhýbali, a nech sú ostatní neplniaci našu vôľu, odmietajúc tak chrániť náš majestát a teda celú ríšu potrestaní ako zbehovia. Na dosvedčenie tejto veci sme vydali túto listinu potvrdenú silou našej pečate. Dané za prítomnosti pápežského legáta Gentilisa, ostrihomského arcibiskupa a iných, roku Pána 1311, kraľovania nášho roku jedenásteho.

V dňoch 13. – 15.10.2006 sa bude na hrade Branč (pri Senici) konať dobýjačka s názvom Lev a ľalia. Pôjde o obliehanie hradu bez prvkov Fantasy (s nadväznosťou na akciu Zrod Zlatej Ľalie).

Týmto si vás dovoľujem pozvať na túto trojdennú akciu – piatok popoludní (príchod), sobota (hlavný hrací deň + večerná hostina), nedeľa (odchod domov). Prespanie je zabezpečné v kultúrnom dome v obci Podbranč pre prvých 120 zaregistrovaných. Treba si doniesť karimatku, spacák a jedlo. Účastnícky poplatok je 50 Sk za ubytovanie a herné náklady. Počtom bojovníkov nie je akcia obmedzená. Voľný piatočný večer sa dá stráviť v milej krčmičke cca 50 krokov od ubytka, ktorá na víkend ožije históriou a revom žoldnierov.

Strany:

Karol Róbert z Anjou – obrana hradu
Matúš Čák Trenčiansky – obliehanie hradu

Kompletné info a povinná registrácia na www.aldera.wz.cz

Prípadne info na 0905 589 373