Dobýjačka Branč

Pozvánka na dnes už tradičnú bojovku na hrade Branč.

Vážení a chrabrí spolubojovníci. Dostalo sa vám tej cti a váš Pán si želá, aby ste zaujali miesto po našom boku v Jeho vojsku, ktoré tiahne pod múry Branču. Bohovia nám budú priaznivo naklonení 25. – 27. apríla, preto práve v tento čas sa stretneme v kultúrnom dome v Podbranči s cieľom rozdrviť nepriateľa a osláviť Jeho víťazstvo pri slávnostnej večeri.
K večeri si prineste chladené kura, prípadne na čo máte chuť – berte však do úvahy, že len zopár vyvolených dokáže na posedenie zožrať celú sliepku, preto noste jedno kura na dve osoby.
Svoju účasť prosím potvrďte registráciou na http://aldera.wz.cz

Čo? bojovka – dobýjanie hradu

Kde? Kultúrny Dom v obci Podbranč neďaleko Senice a hrad nad obcou

Kedy? 25.-27.4.2008

Viac podrobností a registrácia na http://aldera.wz.cz