Preskočiť na obsah

Ateliér JaOnMi, Bratislava

Adresa
Červeňova 32
BratislavaSlovakia 


Pripravované akcie

  • Na tom­to mies­te sa neplá­nu­jú žiad­ne udalosti.
  • Akcie v minulosti

    Ateliér JaOnMi, Bratislava
    Dostupnosť autom auto môže zostať na her­nom území
    Ako sa k nám dostanete MHD: Šulekova (147, 208) ale­bo Partizánska (203, 207)
    Súkromie na mieste na úze­mie majú prí­stup iba hráči