Preskočiť na obsah

Pripravované akcie

Žiadne uda­los­ti s tou­to znač­kou

Akcie v minulosti

Udalosť Dátum Organizátor Miesto Info
LARPion: Prosím, spo­meň si
  • larpová hra
26. 4. 2019 Frolo Slavcon 2019 (FIIT STU Atmosférická psy­cho­lo­gic­ká drá­ma, Sureálna súčasnosť 
Born to Be Tamed
  • larpová hra
6. 7. 2018 - 7. 7. 2018 Alcielle Vrútky  his­tó­ria, fan­ta­sy (inšpi­ro­va­né World of Darkness), 1968, Česko-Slovensko 
Con-ec 5 žije
  • festival
  • larpová hra
  • stretnutie
10. 8. 2017 - 13. 8. 2017 Entony Horníkova 1  Různé, Různé