Preskočiť na obsah

LARPion: Prosím, spomeň si

26. 4. 2019 začí­na­me o 18:00, kon­čí­me o 21:00
  • larpová hra
LARPion: Prosím, spomeň si

Na Slavcone je ten­to rok celá LARPová lin­ka!! Jedná z hier, kto­rú si tam bude­te môcť užiť je Prosím, spo­meň si.
LARPová hra, kto­rá skú­ma tému samo­ty a postup­nú stra­tu blíz­kych. Ide naj­mä o atmo­sfé­ric­ký záži­tok, kde je dôraz na vnú­tor­nú hru namies­to dra­ma­tic­ké­ho von­kaj­šie­ho pre­ja­vu. Postavy sa vytvo­ria pria­mo na hre a kos­tý­my nie sú potrebné.

Anotácia

Predstav si poho­do­vý nedeľ­ný večer s rodi­nou. Pri pohá­ri­ku vína a kolá­čoch spo­mí­na­te na spo­loč­né zážit­ky, keď idy­lu pre­ru­ší náh­ly výpa­dok elek­tri­ny. Nevadí, svieč­ky ešte sprí­jem­nia atmo­sfé­ru. Ale keď si vypý­taš zápal­ky od syna, tak sa na teba poze­rá, ako keby neve­del, kto si… 

LARPion: Prosím, spomeň si

26. 4. 2019 začí­na­me o 18:00, kon­čí­me o 21:00
vstup­né od Viď lís­t­ky na Slavcon, regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

komor­ná hra
jed­no­rá­zo­vá hra
kon­flik­ty rie­ši­me nená­sil­nou cestou
imerz­ný (hlav­ne sa vži­te do sve­ta hry)
pokú­si­me sa vás dostať mimo vašej kom­fort­nej zóny
Očakávaný počet hráčov 6–10

Čo hráč potrebuje

posta­vy vám pomô­že­me vytvoriť
kos­tým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
čias­toč­ná stra­va v cene
Ilkovičova 2, Bratislava
na úze­mie majú prí­stup iba hráči
auto môže zostať na her­nom území

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.