Preskočiť na obsah

Alcielle

Ja a LARP

Prezývka

Alcielle

Hráč / Organizátor

Hráč, Tvorca

Zoznam hier

2007- Ťaženie: MT (vojak,zombia)
2007- Jesenné Ťaženie – Gothic: PB/Moštenec (kur­ti­zá­na)
2007- Narkantes 3: IL/N.Dubnica (ama­zon­ka-žold­nier)
2007- Warhammer: PB/Moštenec (pre­na­sle­do­va­teľ beštií)
2008- Moriel 2 – V ríši nemŕt­vych: IL/N.Dubnica (nájom­ná lsti­vá mrcha č.2)
2008- Zimné ťaže­nie – Ruské byli­ny: PB/Moštenec (osud)
2008- Otázka Cti: BA (lov­ky­ňa odmien)
2008- Ťaženie: KE (nek­ro­man­to­va osob­ná stráž, undead)
2008- Moriel 3 – Kmeňové voj­ny: IL/N.Dubnica (bar­bar­ská bojovníčka)
2008- SlavCon: BA
2008- Ťaženie Tieňovej aka­dé­mie: ZA (jaz­min­ka)
2008- Bitka pri Starých Zadkoch: PB/Moštenec (Šedé Korouhve)
2008- Nox Bestiae: MT (pato­lo­gič­ka, sekťák)
2008- Kannine slzy: PB/Moštenec (vlči­ca)
2008- Tordhan: PB/Moštenec (kato­va žena a vlkod­lak v jednom)
2008- Legendy Starej Británie: ZA (elf­ka)
2008- LarpFest: BB
2008- Cena živo­ta: LF-BB (Sandra)
2008- Nultý polud­ník: BA (zla­to­kop­ka, vra­hy­ňa 0:-)
2008- Cena živo­ta: ZA (JUDr. Helena Sláviková)
2009- Cena živo­ta: KE (MUDr. – pani dokto­ro­va manželka)
2009- SlavCon: BA
2009- BpSZ: MT/Sklabiňa (špi­ón Severanov)
2009- LarpFest: ZA
2010- Semper Fidelis: ZM/Zlatno (pro­vian­ťák)
2010- Tordhan: ZA/Rajec
2010- Stereotyp: ZA (Biela Kráľovná)
2010- Moriel: IL/N.Dubnica (Morgana – pirát­ska kapitánka)
2011- SlavCon: BA (cosp­lay Steampunk girl)
2011- Hostinec: BA (len ako divák)
2011- Lesy Undoru: BA (Melisa-lie­či­teľ­ka)
2011- Kráľovstvo vína: PK/Častá (ved­ma)
2011- Doroga Domoj: ZM/Zlatno (org)
2011- Proces: NR (porot­ca)
2012- Slavcon: BA (cosp­lay SG1; The White Queen Mirana)
2012- LARP Tiene Chaosu III: BA (Ulrika, sta­ros­to­va dce­ra; Jazerná pani)
2012- Kráľovstvo Vína: PK/Častá (Mormona, vedma/čarodejnica)
2012- Veletrh lar­pu, Brno/ČR
2012- Vysoké sáz­ky (B): Brno/ČR (rus­ký taj­ný agent)
2013- Jude Raus (B): Brno/ČR (štu­dent­ka)
2013- Prič od minu­los­ti (B): Brno/ČR (čaš­níč­ka Suzy a mafiá­no­va manželka)
2013- Slavcon: BA (pred­náš­ka Horror stories)
2013- Tajomstvo ope­ry (B): Brno/ČR (org)
2013- Projekt Systém: Zubří/ČR (Pomocný pracovník)
2013- Star (B): Brno/ČR (štu­dent­ka)
2013- Kráľovstvo Vína: PK/Častá (CP, Vládca podsvetia)
2013- Sféry Osudu: IL/N. Dubnica (CP, Krčmárka)
2013- Džungle (B): Brno/ČR (ria­di­teľ­ka mód­nej firmy)
2013- Džungle (Larpvíkend): Brno/ČR (uvá­dza­nie larpu)
2013- Sanatórium (Larpvíkend): Brno/ČR (dušev­ne cho­rá pacientka)
2013- Zimný larp KV: PK/Častá (org, CP, Norveidská šľachta)
2014- Šamani (B): Brno/ČR
2014- Slavcon: BA (cosp­lay: ste­am­punk pirates)
2014- Kráľovstvo Vína: PK/Častá (org, CP, Vládca podsvetia/Prievozník)
2014- Starí maj­stri, Kroniky Athanoru: PB/Podskalie (púšt­na vedma)
2015- Kráľovstvo Vína: PK/Častá (org, CP, Vládca podsvetia/Prievozník)
2016- Legie- Sibířský pří­běh: KV/ČR (Agentka rudých medzi čsl legionármi)
2016- Papers: Brno/ČR (uvá­dza­nie lar­pu pre štu­den­tov PedMU)
2016- Totální rea­li­ta: Brno/ČR (uvá­dza­nie víken­do­vé­ho zážit­ko­vé­ho prog­ra­mu s lar­po­vý­mi prvkami)
2016- Mafie VI- Tanec moci : Brno/ČR (člen­ka mafián­skej rodiny)