Preskočiť na obsah

Lindon

DRACON 2006

  • by

Raz za čas, z výcho­du pri­le­tia čier­ny krkavci.
Raz za čas, sna­žia sa tiah­nuť za Slnkom.
Kto zasta­ví zimu? Kto zasta­ví mráz?!
Kto zomrie ako hrdi­na? Len bas­tar­di ostali.
Umri, umri môj drahý
pre­to­že páni roz­hod­li, pre­to­že im sa máli
vidieť odraz svoj v ohrom­né sály.
Raz za čas…

Si Smrť náj­de krá­sy más.