Lesy nad obcou Dobrá

Adresa
GPS: 48.915026, 18.113963
Trenčianska Teplá/Dobrá
Trenčiansky

91401
Slovakia 


Pripravované akcie

  • Na tom­to mies­te sa neplá­nu­jú žiad­ne udalosti.
  • Akcie v minulosti

    Lesy nad obcou Dobrá
    Dostupnosť autom autom sa nedá dostať až na územie
    Ako sa k nám dostanete Treba sa dostať k Leoni Dobrá a zanim je par­ko­vis­ko a ďalej poľ­ná ces­ta nami označená.
    Súkromie na mieste úze­mím občas prej­dú cudzí ľudia