Preskočiť na obsah

Les pri hrade Červený Kameň

Map Unavailable

Adresa
Hrad Červený Kameň
ČastáSlovakia 


Pripravované akcie

Na tom­to mies­te sa neplá­nu­jú žiad­ne udalosti.

Akcie v minulosti

Udalosť Dátum Organizátor Miesto Info
Letný LARP Kráľovstvo Vína 2019
  • larpová hra
25. 7. 2019 - 28. 7. 2019 Vio Event Horizon Les pri hra­de Červený Kameň  Fantasy, Svet Kráľovstva Vína 
Les pri hra­de Červený Kameň
Dostupnosť autom auto môže zostať na her­nom území
Ako sa k nám dostanete Autom ale­bo auto­bus­mi k hra­du Červený kameň
Súkromie na mieste na úze­mie majú prí­stup iba hráči