Les pri hrade Červený Kameň

Adresa
Hrad Červený Kameň
ČastáSlovakia 


Pripravované akcie

  • Na tom­to mies­te sa neplá­nu­jú žiad­ne udalosti.
  • Akcie v minulosti

    Les pri hra­de Červený Kameň
    Dostupnosť autom auto môže zostať na her­nom území
    Ako sa k nám dostanete Autom ale­bo auto­bus­mi k hra­du Červený kameň
    Súkromie na mieste na úze­mie majú prí­stup iba hráči