Preskočiť na obsah

Stolen Lives (Vampire LARP)

7. 4. 2017 - 9. 4. 2017 začí­na­me o 18:00, kon­čí­me o 05:00
  • larpová hra

Stolen Lives je LARP podu­ja­tie, kto­ré dejo­vo aj reália­mi nad­vä­zu­je na Vampire LARPy kto­ré sa dia­ly v Bratislave pod náz­vom Vampire Chronicles ako aj všet­ky ostat­né Vampire LARPY na Slovensku.

Príbeh je zasa­de­ný do sta­ré­ho sve­ta World of Darkness a odo­hrá­va sa v Bratislave.

Bližšie infor­má­cie náj­de­te na www​.vam​pi​re​.bag​ras​.sk

Stolen Lives (Vampire LARP)

7. 4. 2017 - 9. 4. 2017 začí­na­me o 18:00, kon­čí­me o 05:00
vstup­né od 15, regis­trá­cia kon­čí 31.3.2017

Ako bude hra prebiehať

mest­ská hra
nepretr­ži­tá hra (para­lel­ná realita)
pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní
dra­ma­tic­ký (zame­raj­te sa na príbeh)
môže­te sa stret­núť s morál­ny­mi dilemami
Očakávaný počet hráčov 40

Čo hráč potrebuje

pri­prav­te si vlast­né postavy
pri­nes­te si vlast­ný kostým
Prostredie a kos­tý­my vyze­ra­jú veľ­mi dobre
pri­nes­te si vlast­né jedlo
Staré mes­to, Bratislava, Staré mes­to, Bratislava

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.