Preskočiť na obsah

Stolen Lives (Vampire LARP)

  • larpová hra
7. 4. 2017 - 9. 4. 2017 začí­na­me o 18:00, kon­čí­me o 05:00

Stolen Lives je LARP podu­ja­tie, kto­ré dejo­vo aj reália­mi nad­vä­zu­je na Vampire LARPy kto­ré sa dia­ly v Bratislave pod náz­vom Vampire Chronicles ako aj všet­ky ostat­né Vampire LARPY na Slovensku.

Príbeh je zasa­de­ný do sta­ré­ho sve­ta World of Darkness a odo­hrá­va sa v Bratislave.

Bližšie infor­má­cie náj­de­te na www​.vam​pi​re​.bag​ras​.sk

O čom bude hra
Žáner Vampire larp
Prostredie World of Darkness 
Téma Camarilla
Ako bude hra prebiehať
Typ hry mest­ská hra 
Sériovosť hry nepretr­ži­tá hra (para­lel­ná realita) 
Riešenie kon­flik­tov pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní 
Preferovaný spô­sob hrania dra­ma­tic­ký (zame­raj­te sa na príbeh) 
Náročnosť na psychiku môže­te sa stret­núť s morál­ny­mi dilemami
Očakávaný počet hráčov 40
Čo hráč potrebuje
Tvorba posta­vy pri­prav­te si vlast­né postavy 
Kostýmy pri­nes­te si vlast­ný kostým 
Ako to má vyzerať Prostredie a kos­tý­my vyze­ra­jú veľ­mi dobre 
Jedlo pri­nes­te si vlast­né jedlo 
Ako sa prihlásiť
Registrácia Tu sa dá registrovať
Dátum ukon­če­nia registrácie 31.3.2017
Najnižšie vstup­né 15
Web Oficiálna strán­ka
Staré mes­to, Bratislava
Dostupnosť autom
Ako sa k nám dostanete
Súkromie na mieste

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.