Preskočiť na obsah

prehľad larpov

Dobrá správa o konci sveta

Napriek vše­obec­ne zlé­mu – ale­bo skôr prázd­ne­mu – ovzdu­šiu, som sa pred­mi­nu­lý rok roz­hod­la dať ešte lar­pom šan­cu. A ajhľa…