Preskočiť na obsah

shorty

Križiaci – Askalon 1153

  • by

Nemáte radi zbra­ne tak ohyb­né, že sa s nimi dá udie­rať aj za roh? Nemáte radi špa­gá­to­vé hrad­by? Nemáte radi brá­nis­ká? Nemáte radi, keď vaša stra­na celú hru vyhrá­va a pre­hrá v záve­reč­nej bit­ke? Nemáte radi bojov­ky, na kto­rých to vyze­rá ako na mate­ma­tic­kej olym­piá­de? Nemáte radi, keď tú olym­piá­du aj tak vyhrá ten čo má lakeť ešte aj na bruchu?

Potom sú kri­žia­ci bit­ka pre vás!