Preskočiť na obsah

Shezar

Tordhan 2005

  • by

Prvý, dlho oča­ká­va­ný report zatiaľ z naj­väč­šie­ho toh­to­roč­né­ho Slovenského LARPu.
(…a verí­me, že pri­bud­nú ďaľ­šie ‑adm- )