Preskočiť na obsah

mose

Shadowfall

  • by

Tak opäť som tu mal jed­nu podlž­nosť v podo­be tej­to repor­tá­že z pŕo­ló­gu, intra ale­bo vlast­ne prvej ses­si­on z lar­pu Shadowfall.