Preskočiť na obsah

Lischai

Subkultúra

Zhruba na šest hodin se sta­rá kamen­ná budo­va, kde­si na okra­je malé ves­ni­ce poblíž Nitry, pro­měni­la v mís­to jako vytr­že­né z Gaimanovských romá­nů a pra­zvlášt­ních snů. Na dva­cet slo­ven­ských a čes­kých hrá­čů zde vytvo­ři­lo pří­běh sku­pi­ny lidí, žijí­cích – beze vší obraz­nos­ti – na kra­ji naše­ho světa. Kompletní recen­ze na ten­to ste­am-pun­ko­vý larp je jen dvě klik­nu­tí od vás.