Preskočiť na obsah

Frenky

Deckardov denník

  • by

Extrémne dlhý den­ník jed­né­ho z hrá­čov, kto­rý vám hádam dosta­toč­ne pri­blý­ži dia­nie na Tordhane 2006.