Preskočiť na obsah

Fragorth

Les Garoton 2005

Denník sta­toč­nej a udat­nej Družiny Strieborného Draka …ale­bo ďaľ­ší z pohľa­dov na uply­nu­lý Erkenov LARP.