Preskočiť na obsah

Entony

Lotrcon

  • by

Milí fan­ta­zá­ci, elfo­vé, skře­ti a jiné bytos­ti vysky­tu­jí­cí se v čes­kých a slo­ven­ských luzích a hájích.
Tímto bych vám chtěl před­sta­vit akci s náz­vem LOTRCON.