Preskočiť na obsah

Dorian

Nox Mortis vol.2

  • by

Vďaka vnú­tor­ným spo­rom upí­rov pre­vza­li vlá­du nad mes­tom lupi­ni. No však bolo to iba zdan­li­vé víťazs­tvo. Svorkou zmie­ta­jú roz­po­ry medzi jej člen­mi a vo vzdu­chu je cítiť ostrý pach prob­lé­mov. Ako sa k tomu všet­ké­mu posta­via pras­ta­rí duchovia?