Preskočiť na obsah

Altariel

Gangy Prešporku 2007

Vždy ste si chce­li vyskú­šať, aké je to byť pra­vým gangstrom ?
Tak to ste u nás správne !
Oprášte svo­je vod­né zbra­ne, teší­me sa na vás opať v čo naj­väč­šom počte.