ZŠ Horníkova 1

Adresa
Horníkova 1
Brno
Jižní Morava
Brno
628 00
Czech Republic 


Pripravované akcie

  • Na tom­to mies­te sa neplá­nu­jú žiad­ne udalosti.
  • Akcie v minulosti

    ZŠ Horníkova 1
    Dostupnosť autom
    Ako sa k nám dostanete
    Súkromie na mieste