Preskočiť na obsah

pivnica u Cesnakovej babky

Adresa
ul. Okružná
Nová Dubnica


01851
Slovakia 


Pripravované akcie

  • Na tom­to mies­te sa neplá­nu­jú žiad­ne udalosti.
  • Akcie v minulosti

    piv­ni­ca u Cesnakovej babky
    Dostupnosť autom auto môže zostať na her­nom území
    Ako sa k nám dostanete
    Súkromie na mieste úze­mie je frek­ven­to­va­ne navštevované