Preskočiť na obsah

pivnica u Cesnakovej babky

Adresa
ul. Okružná
Nová Dubnica


01851
Slovakia 


Pripravované akcie

Na tom­to mies­te sa neplá­nu­jú žiad­ne udalosti.

Akcie v minulosti

Udalosť Dátum Organizátor Miesto Info
LARP-ové stret­ko
  • stretnutie
17. 12. 2016 - 18. 12. 2016 Ragnar piv­ni­ca u Cesnakovej babky  ,
piv­ni­ca u Cesnakovej babky
Dostupnosť autom auto môže zostať na her­nom území
Ako sa k nám dostanete
Súkromie na mieste úze­mie je frek­ven­to­va­ne navštevované