PanzerHauz

Adresa
48.210580, 17.136034
Bratislava-RačaSlovakia 


Pripravované akcie

  • Na tom­to mies­te sa neplá­nu­jú žiad­ne udalosti.
  • Akcie v minulosti

    PanzerHauz
    Dostupnosť autom pri­vez­te si veci, ale auto musí­te odviezť inam
    Ako sa k nám dostanete elek­trič­kou na Hybešovu, par­ko­vať pri Nemeckom Kultúrnom Dome (Barónka 3), ale­bo na Zlatej
    Súkromie na mieste úze­mím občas prej­dú cudzí ľudia