PanzerHauz

Adresa
48.210580, 17.136034
Bratislava-RačaSlovakia


Pripravované akcie

  • Na tom­to mies­te sa neplá­nu­jú žiad­ne uda­los­ti.
  • Akcie v minulosti

    PanzerHauz
    Dostupnosť autom autom sa nedá dostať až na úze­mie
    Ako sa k nám dosta­ne­te elek­trič­kou na Hybešovu, par­ko­vať pri Nemeckom Kultúrnom Dome (Barónka 3), ale­bo na Stupavskej
    Súkromie na mies­te úze­mím občas prej­dú cudzí ľudia