Halmi Place

Adresa
Hlavná 21
Košice


04001
Slovakia 


Pripravované akcie

  • Na tom­to mies­te sa neplá­nu­jú žiad­ne udalosti.
  • Akcie v minulosti

    Halmi Place
    Dostupnosť autom
    Ako sa k nám dostanete
    Súkromie na mieste