Preskočiť na obsah

Tordhan

  • larpová hra
20. 8. 2008 - 24. 8. 2008 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00

Tordhan je roz­siah­ly pse­udo­his­to­ric­ký svet, kto­rý vám umož­niť zahrať si tie naj­roz­lič­nej­šie posta­vy. Umožňuje kom­plex­ný a reál­ny rolep­lay. Herné situ­ácie a efek­ty sú „tla­če­né“ k čo naj­väč­šej rea­lis­tic­kos­ti. Neriešia sa žiad­ne zlo­ži­té pra­vid­lá, hrá sa pod­ľa šatr­hu – tj. tak­mer bez­pra­vid­lo­vo, čis­tý RP

Miesto

Dolný Moštenec
lesy a lúku pri Dolnom Moštenci

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

O čom bude hra
Žáner
Prostredie
Téma
Ako bude hra prebiehať
Typ hry nevie­me to určiť 
Sériovosť hry jed­no­rá­zo­vá hra 
Riešenie kon­flik­tov pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní 
Preferovaný spô­sob hrania je to jedno 
Náročnosť na psychiku hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov
Čo hráč potrebuje
Tvorba posta­vy pri­prav­te si vlast­né postavy 
Kostýmy kos­tým nebu­de­te potrebovať 
Ako to má vyzerať Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme 
Jedlo pri­nes­te si vlast­né jedlo 
Ako sa prihlásiť
Registrácia Tu sa dá registrovať
Dátum ukon­če­nia registrácie
Najnižšie vstup­né
Web Oficiálna strán­ka
Dolný Moštenec
Dostupnosť autom
Ako sa k nám dostanete
Súkromie na mieste

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.