Preskočiť na obsah

Sen Noci Svätojánskej

25. 6. 2005 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
  • larpová hra

Svetlo a tma…
Čierny a bie­ly…
Posledná noc prvé­ho pol­ro­ku…
Pália sa Jánske ohne a ľudia si roz­prá­va­jú stra­ši­del­né prí­be­hy o duchoch a čaro­dej­ni­ciach. Toto je jeden z nich.

Píše sa rok 1675. Tridsaťročná voj­na je už dáv­no zabud­nu­tá a teraz sa ľud len vese­lí v mie­ri. Avšak tem­né sily povs­tá­va­jú a poves­ti o bosor­kách sa stá­va­jú stá­le viac a viac rea­li­tou. Sem tam nie­ko­mu uhra­nú kra­vu. Inokedy nie­kto poča­ru­je pek­né­mu mlá­den­co­vi, kto­ré­ho nikto nikdy viac neuvi­dí. Podivné uda­los­ti sa dejú pod rúš­kom tmy. A kto za to môže? Že by to bola blí­žia­ca sa svä­to­ján­ska noc?

O čo ide?
Bude to diva­del­ný larp. Hlavnou nápl­ňou na tom­to lar­pe nie je bojo­vať a umlá­tiť ostat­ných, ale vyjed­ná­va­ním a kľuč­ko­va­ním sa sna­žiť pre­žiť. Zbrane nie sú zaká­za­né ale ich pou­ží­va­nie môže viesť k nevô­li ostat­ných vyjed­ná­vať a infor­má­cie sú naj­cen­nej­ší artikel.

Miesto

Bankov
Bankov. Konečná auto­bu­su 29.

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

Sen Noci Svätojánskej

25. 6. 2005 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

Nevieme to určiť
Jednorázová hra
Používame repre­zen­tá­cie zbraní
Hrať môže­te ako chcete
Hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

Pripravte si vlast­né postavy
Kostým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
Prineste si vlast­né jedlo
Bankov, Bankov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.