Prešporské hliadky: Epizóda 3

Pridal(a)
Blind
Event Horizon

Kedy
14. 9. 2018 - 15. 9. 2018
začí­na­me o 16:00, kon­čí­me o 23:59

Kde
Staré mes­to, Bratislava

Čo

  • larpová hra

Prešporské hliad­ky sú tre­tí diel epi­zo­dic­ké­ho LARPu zo sve­ta Nočnej hliad­ky rus­ké­ho auto­ra Sergeja Lukianenka. Akcia sa bude konať v Bratislave 14.–15. sep­tem­bra 2018 a víta­me na nej všet­kých, kto­rí majú chuť na para­nor­mál­ny mest­ský LARP – aj ak ste úpl­ný nová­čik ale­bo svet Hliadok vôbec nepoz­ná­te.

 

Viac infor­má­cií pri­bud­ne čosko­ro.

 

https://​www​.face​bo​ok​.com/​e​v​e​n​t​s​/​1​7​1​7​5​1​3​2​3​5​1​6​0​16/

O čom bude hra
Žáner Paralelná rea­li­ta
Prostredie Mesto
Téma Svetlo ver­zus Tma
Ako bude hra pre­bie­hať
Typ hry mest­ská hra
Sériovosť hry hra na pokra­čo­va­nie
Riešenie kon­flik­tov pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbra­ní
Preferovaný spô­sob hra­nia je to jed­no
Náročnosť na psy­chi­ku môže­te sa stret­núť s morál­ny­mi dile­ma­mi
Očakávaný počet hrá­čov 35
Čo hráč potre­bu­je
Tvorba posta­vy pri­prav­te si vlast­né posta­vy
Kostýmy kos­tým nebu­de­te potre­bo­vať
Ako to má vyze­rať Záleží nám na doko­na­lých kos­tý­moch a pro­stre­dí
Jedlo pri­nes­te si vlast­né jed­lo
Ako sa pri­hlá­siť
Registrácia Tu sa dá regis­tro­vať
Dátum ukon­če­nia regis­trá­cie 31.7.2018
Najnižšie vstup­né 30
Web Oficiálna strán­ka
Staré mes­to, Bratislava
Dostupnosť autom
Ako sa k nám dosta­ne­te
Súkromie na mies­te

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.