Preskočiť na obsah

Prameň života

  • larpová hra
19. 7. 2008 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00

…z krá­ľov­stva Insignithy pri­chá­dza­jú pút­ni­ci do nepre­bá­da­ných miest za hra­ni­ca­mi zná­me­ho sve­ta. V lesoch dôj­du do malej dedi­ny, kde je ešte stá­le nie­koľ­ko rytie­rov od doby zalo­že­nia tej­to osa­dy. Tam je neus­tá­ly boj s nemŕt­vy­mi. Súvislosť s náz­vom sa dozvie­te počas hry 🙂

otáz­ky a bliž­šie infor­má­cie na:
http://​www​.slad​.sk/​f​o​r​u​m​/​v​i​e​w​t​o​p​i​c​.​p​h​p​?​f​=​8​2​&​t​=​1​636

Miesto

Rajec
Rajec, mini­mál­ne sa tam doprav­te. Na vla­ko­vej i auto­bu­so­vej sta­ni­ci vás bude čakať nie­kto z nás, potom sa pôj­de zno­va na auto­bus (do Trstenej ale­bo Rajeckej Lesnej). Aj tak bude­me musieť chvíľ­ku šlia­pať, ale už menej.

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

O čom bude hra
Žáner
Prostredie
Téma
Ako bude hra prebiehať
Typ hry nevie­me to určiť 
Sériovosť hry jed­no­rá­zo­vá hra 
Riešenie kon­flik­tov pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní 
Preferovaný spô­sob hrania je to jedno 
Náročnosť na psychiku hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov
Čo hráč potrebuje
Tvorba posta­vy pri­prav­te si vlast­né postavy 
Kostýmy kos­tým nebu­de­te potrebovať 
Ako to má vyzerať Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme 
Jedlo pri­nes­te si vlast­né jedlo 
Ako sa prihlásiť
Registrácia Tu sa dá registrovať
Dátum ukon­če­nia registrácie
Najnižšie vstup­né
Web Oficiálna strán­ka
Rajec
Dostupnosť autom
Ako sa k nám dostanete
Súkromie na mieste

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.