Preskočiť na obsah

Prameň života

19. 7. 2008 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
  • larpová hra

…z krá­ľov­stva Insignithy pri­chá­dza­jú pút­ni­ci do nepre­bá­da­ných miest za hra­ni­ca­mi zná­me­ho sve­ta. V lesoch dôj­du do malej dedi­ny, kde je ešte stá­le nie­koľ­ko rytie­rov od doby zalo­že­nia tej­to osa­dy. Tam je neus­tá­ly boj s nemŕt­vy­mi. Súvislosť s náz­vom sa dozvie­te počas hry 🙂

otáz­ky a bliž­šie infor­má­cie na:
http://​www​.slad​.sk/​f​o​r​u​m​/​v​i​e​w​t​o​p​i​c​.​p​h​p​?​f​=​8​2​&​t​=​1​636

Miesto

Rajec
Rajec, mini­mál­ne sa tam doprav­te. Na vla­ko­vej i auto­bu­so­vej sta­ni­ci vás bude čakať nie­kto z nás, potom sa pôj­de zno­va na auto­bus (do Trstenej ale­bo Rajeckej Lesnej). Aj tak bude­me musieť chvíľ­ku šlia­pať, ale už menej.

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

Prameň života

19. 7. 2008 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

Nevieme to určiť
Jednorázová hra
Používame repre­zen­tá­cie zbraní
Hrať môže­te ako chcete
Hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

Pripravte si vlast­né postavy
Kostým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
Prineste si vlast­né jedlo
Rajec, Rajec

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.