Maškaráda: Budapešť 1652

Pridal(a)
admin

Kedy
16. 10. 2004
začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00

Kde
Bankov

Čo

  • larpová hra

Jednodňový Vampire LARP.
Dej sa odo­hrá­va v dvoj­mes­tí Buda a Pešť, kto­ré je pod nad­vlá­dou turec­kých oto­man­ských mies­to­dr­ži­te­ľov. V sve­te upí­rov pro­ti sebe sto­ja kla­ny Lasombra a Mestskí Gangreli, pri­čom sa tam vyskyt­ne aj zopár vie­den­ských Tremerov, uhor­ských Tzimisce či nie­koľ­ko upí­rov z Blízkeho Východu.

Ak si chceš užiť prí­jem­nú mra­zi­vú atmo­sfé­ru plnú intríg, zra­dy a krvi, tak sa sme­lo pri­daj. Pravidlá, pod­mien­ky účas­ti a struč­ný úvod do Sveta Temnoty (World of Darkness) náj­deš na našej strán­ke, na kto­rej sa one­dl­ho obja­ví aj pozván­ka a detail­nej­ší popis akcie.

Miesto

Bankov
Bankov pri Košiciach, koneč­ná sta­ni­ca auto­bu­su 29, 9:00 ráno.

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

O čom bude hra
Žáner
Prostredie
Téma
Ako bude hra prebiehať
Typ hry nevie­me to určiť 
Sériovosť hry jed­no­rá­zo­vá hra 
Riešenie kon­flik­tov pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní 
Preferovaný spô­sob hrania je to jedno 
Náročnosť na psychiku hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov
Čo hráč potrebuje
Tvorba posta­vy pri­prav­te si vlast­né postavy 
Kostýmy kos­tým nebu­de­te potrebovať 
Ako to má vyzerať Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme 
Jedlo pri­nes­te si vlast­né jedlo 
Ako sa prihlásiť
Registrácia Tu sa dá registrovať
Dátum ukon­če­nia registrácie
Najnižšie vstup­né
Web Oficiálna strán­ka
Bankov
Dostupnosť autom
Ako sa k nám dostanete
Súkromie na mieste

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.