Preskočiť na obsah

Mafia – Chicago ’22

21. 4. 2017 - 23. 4. 2017 začí­na­me o 18:00, kon­čí­me o 02:00
  • larpová hra

LARP sa odo­hrá­va v Amerike, v 20. rokoch 20. storočia.

Prohibícia, 1922, Chicago. Americká eko­no­mi­ka po voj­ne pros­pe­ru­je, ale zákaz alko­ho­lu je pre mno­hých vplyv­ných ľudí tŕňom v oku. Vznikajú celé orga­ni­zá­cie, kto­ré sa zame­ria­va­jú na pašo­va­nie a výro­bu alko­ho­lu aj za cenu vyso­ké­ho rizi­ka. Z Talianska, Anglicka či Írska sem pri­chá­dza­jú imig­ran­ti, s kto­rý­mi sem pri­šiel aj orga­ni­zo­va­ný zlo­čin. Američana sa nene­cha­jú zahan­biť a tiež hľa­da­jú ces­tič­ky pome­dzi zákon. V mes­te kvit­ne korup­cia a okrem alko­ho­lu sa roz­ras­tá aj hazard a prostitúcia.

Mafia – Chicago ’22

21. 4. 2017 - 23. 4. 2017 začí­na­me o 18:00, kon­čí­me o 02:00
vstup­né od 5, regis­trá­cia kon­čí 31.3.2017

Ako bude hra prebiehať

mest­ská hra
jed­no­rá­zo­vá hra
pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní
dra­ma­tic­ký (zame­raj­te sa na príbeh)
môže­te sa stret­núť s morál­ny­mi dilemami
Očakávaný počet hráčov 25–30

Čo hráč potrebuje

posta­vy vytvá­ra­me my
pri­nes­te si vlast­ný kostým
Prostredie a kos­tý­my vyze­ra­jú veľ­mi dobre
pri­nes­te si vlast­né jedlo
Nová Dubnica (okres Ilava), Nová Dubnica (okres Ilava)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.