Preskočiť na obsah

Mafia – Chicago ’22

  • larpová hra
21. 4. 2017 - 23. 4. 2017 začí­na­me o 18:00, kon­čí­me o 02:00

LARP sa odo­hrá­va v Amerike, v 20. rokoch 20. storočia.

Prohibícia, 1922, Chicago. Americká eko­no­mi­ka po voj­ne pros­pe­ru­je, ale zákaz alko­ho­lu je pre mno­hých vplyv­ných ľudí tŕňom v oku. Vznikajú celé orga­ni­zá­cie, kto­ré sa zame­ria­va­jú na pašo­va­nie a výro­bu alko­ho­lu aj za cenu vyso­ké­ho rizi­ka. Z Talianska, Anglicka či Írska sem pri­chá­dza­jú imig­ran­ti, s kto­rý­mi sem pri­šiel aj orga­ni­zo­va­ný zlo­čin. Američana sa nene­cha­jú zahan­biť a tiež hľa­da­jú ces­tič­ky pome­dzi zákon. V mes­te kvit­ne korup­cia a okrem alko­ho­lu sa roz­ras­tá aj hazard a prostitúcia.

O čom bude hra
Žáner drá­ma
Prostredie pod­svä­tie Chicaga 
Téma mafia 20. roky 
Ako bude hra prebiehať
Typ hry mest­ská hra 
Sériovosť hry jed­no­rá­zo­vá hra 
Riešenie kon­flik­tov pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní 
Preferovaný spô­sob hrania dra­ma­tic­ký (zame­raj­te sa na príbeh) 
Náročnosť na psychiku môže­te sa stret­núť s morál­ny­mi dilemami
Očakávaný počet hráčov 25–30
Čo hráč potrebuje
Tvorba posta­vy posta­vy vytvá­ra­me my 
Kostýmy pri­nes­te si vlast­ný kostým 
Ako to má vyzerať Prostredie a kos­tý­my vyze­ra­jú veľ­mi dobre 
Jedlo pri­nes­te si vlast­né jedlo 
Ako sa prihlásiť
Registrácia Tu sa dá registrovať
Dátum ukon­če­nia registrácie 31.3.2017
Najnižšie vstup­né 5
Web Oficiálna strán­ka
Nová Dubnica (okres Ilava)
Dostupnosť autom
Ako sa k nám dostanete
Súkromie na mieste

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.